Polityka Prywatności

W ate.today szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Ten dokument ma za zadanie dostarczyć Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, powiadomić o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Definicje użyte w tym dokumencie:

Aplikacja – oznacza naszą aplikację ate.today dostępną na urządzenia przenośne a także za pomocą przeglądarki internetowej i strony internetowej www.ate.today, za pośrednictwem której to aplikacji oferujemy nasze Usługi.

Waga – oznacza naszą wagę ate.today, sprzedawaną za pośrednictwem Aplikacji, która w bezprzewodowy sposób łączy się z Aplikacją rozszerzając jej możliwości.

Polityka Prywatności – ten dokument.

Usługi – oznaczają każdą usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję, które Ci oferujemy za pomocą Aplikacji.

ate.today - oznacza spółkę pod firmą ate.today spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Żabińskiego 8, lok. 31, 02-793 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000841340, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 9512501454 oraz REGON: 386059557, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł. Ilekroć Polityka Prywatności posługuje się sformułowaniem „my”, „nas”, „nasze”, „nam” i tym podobnymi, pod tymi sformułowaniami również kryć będzie się ate.today.

Użytkownik – oznacza każdego użytkownika Aplikacji.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności jest ate.today. W sytuacji, gdy Twoje dane mogą być przetwarzane również przez inne podmioty dla własnych celów zostaniesz o tym poinformowany w Polityce Prywatności lub poprzez doręczenie osobnej informacji.

Aktualne dane kontaktowe, pod którymi możesz uzyskać informacje oraz skorzystać z praw w zakresie objętym Polityką Prywatności:

- adres: ul. Jana Żabińskiego 8, lok. 31, 02-793 Warszawa

- e-mail: [email protected]

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

2.1. Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Rejestracja i inne informacje o Twoim koncie

Podczas Twojej rejestracji, w celu korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas Usług, możemy zbierać na Twój temat informacje niezbędne do dokonania rejestracji i kontaktu z Tobą, w tym imię, nazwisko, adres e-mail – dane te są niezbędne dla dokonania rejestracji w Aplikacji i korzystania z Usług.

Po zakończonej rejestracji Użytkownicy mogą dodatkowo uzupełniać dane o sobie (w tym dane dotyczące wymiarów i wagi ciała, dane o wykonanym wysiłku fizycznym, poziomie cukru, inne informacje zdrowotne), a także inne dane, w tym o:

 1. wybieranych produktach spożywczych których dane zostają wprowadzone;
 2. wadze wybieranych produktów spożywczych których dane zostają wprowadzone;
 3. wartości odżywcze zapisanych przez Ciebie posiłków;
 4. najczęściej używanych produktach i ich wadze;
 5. aktualnie przygotowywanym przez Ciebie posiłku;
 6. zapisanych przez Ciebie produktach lub przepisach

Podanie tych dalszych danych jest opcjonalne, ale jest istotne z punktu widzenia korzystania z Usług świadczonych z pomocą Aplikacji. Mając na względzie Twoją prywatność zalecamy nie podawać danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany powyżej. Należy jednak zaznaczyć, iż mniejsza ilość danych podanych przez użytkownika może ograniczyć pełną funkcjonalność Usług.

Komunikacja oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu w tym za pomocą e-mail zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się nam przekazać. Dane przetwarzamy w celu wynikającym z przedmiotu komunikacji.

2.2. Dane, które gromadzimy automatycznie w związku z korzystaniem z Aplikacji

Kiedy korzystasz z naszej Aplikacji, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Informacje związane z urządzeniem mogą być przez nas łączone z Tobą.

Dane związane z aktywnością w Serwisie

Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o:

 1. twojego urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki, z których korzystasz;
 2. stronach, z których trafiasz na stronę www.ate.today,
 3. sposobie korzystania z Aplikacji i Twoich interakcjach Aplikacją (np. czas korzystania, a także kolejność, w jakiej odwiedzałeś poszczególne sekcje Aplikacji).

Dane o lokalizacji

By połączyć się z urządzeniami Bluetooth na telefonach wyposażonych w system Android wymagana jest zgoda na udostępnienie lokalizacji w tle. W procesie parowania się z Wagą poprosimy Cię o tę zgodę.

Zbieramy informacje dotyczące wagi, z którą się łączysz (jej unikalny identyfikator). Nie zbieramy na tej podstawie informacji dotyczących twojej lokalizacji, ani informacji o innych urządzeniach Bluetooth znajdujących się w zasięgu Twojego telefonu.

2.3. Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Dane z innych aplikacji zdrowotnych

Aplikacja ate.today może korzystać z danych gromadzonych przez inne zewnętrzne aplikacje (m.in. Apple Zdrowie lub Google Fit). Obejmują one dane, w tym dane o stanie zdrowia, które mogą być użyte w ramach naszych Usług, w szczególności w celu przeliczenia i dostosowania diety.

Dane od innych osób i z publicznie dostępnych źródeł

Z uwagi na korzystanie z usługi Google Analytics możemy otrzymać dane statystyczne i analityczne o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu korzystania z Aplikacji, które zostaną przetworzone przez Google Analytics.

 1. Dane dotyczące dzieci

Nasze Usługi są kierowane do osób dorosłych. Jednakże dopuszczamy możliwość, że Użytkownik korzysta z Usług na potrzeby osób małoletnich, których jest prawnym opiekunem. W takiej sytuacji i zawsze za zgodą opiekuna prawnego możemy zbierać i przetwarzać dane osób małoletnich.

 1. W jakim celu przetwarzamy informacje na Twój temat?

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa i niezbędne do realizacji celów, które zostały wskazane w Polityce Prywatności. Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 1. są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie przez nas usług drogą elektroniczną);
 2. na ich przetwarzanie udzieliłeś nam swoją zgodę (poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak świadome przekazanie nam Twoich danych w konkretnym celu). W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 3. są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest:

4.1 Przetwarzanie w celu zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji

Jeśli zostajesz Użytkownikiem Aplikacji, wykorzystamy Twoje dane identyfikacyjne oraz pozostałe, które wskazane zostały w punkcie 2 Polityki Prywatności w celu zidentyfikowania Cię jako Użytkownika i zapewnienia Ci dostępu do naszego Serwisu, czyli w celu należytego wykonania umowy.

4.2 Przetwarzanie w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, jej bezpieczeństwa, rozwoju oraz ciągłego usprawniania jego działania, poprawiania wygody korzystania i wdrażania nowych funkcjonalności

Wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w Aplikacji do:

 1. określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po Aplikacji, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy naszych Usług;
 2. określania akcji podejmowanych przez Ciebie w ramach Aplikacji w związku wybieranymi przez Ciebie produktami i posiłkami (np. którą produkty wybrałeś, ile ważą poszczególne produkty, które produkty używasz najczęściej, jakie produkty lub przepisy zapisałeś);
 3. diagnostyki, analizy danych, testów, zapobiegania nadużyciom, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych.

Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator e-mail, rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Aplikacji. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w Aplikacji na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Aplikacji bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

W celu poprawy jakości świadczonych przez nas Usług i zapewnienia, że dochowujemy najwyższych standardów w zakresie obsługi Użytkowników, wykorzystujemy korespondencję, jaką prowadzimy rozpatrując Twoje zgłoszenia, reklamacje lub odpowiadając na Twoje pytania. Zebrane dane są wykorzystywane m.in. podczas wewnętrznych procesów kontroli jakości.

Przetwarzamy powyższe dane w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy funkcjonowania Aplikacji oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

4.3 Przetwarzanie w celu marketingu naszych usług

Wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe oraz informacje o prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej w celu promocji naszych Usług i zachęcenia Cię do nawiązania lub rozwinięcia współpracy ze ate.today, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Każdorazowo, gdy będzie to wymagane przepisami podejmiemy starania, by uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe. Zapewnimy Ci również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach.

 1. Przetwarzanie w celu kontaktów z nami oraz z podmiotami trzecimi, w tym organami administracji.

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować (za pomocą podanych adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w celu:

 1. odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą;
 2. archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Informujemy, iż nie używamy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Użytkowników,
w ramach świadczenia naszych Usług

 1. W jaki sposób będziemy Cię informować o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone w naszej Aplikacji, a dodatkowo możemy poinformować Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz zrezygnować z dalszego korzystania z Aplikacji w każdym czasie.

 1. Twoje prawa

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1. Polityki Prywatności.

 1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
 2. Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzielona zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
 4. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 5. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty w szczególności za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Czas realizacji żądań: Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli Twoje żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań ich rozpoznanie może zająć nam dłużej niż miesiąc. W takim wypadku w ciągu miesiąca poinformujemy Cię wydłużeniu terminu

 1. Komu udostępniamy Twoje dane?

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:

 1. osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane, np. usług z zakresu IT, komunikacji elektronicznej, hostingu (w tym Google Cloud). W celu ulepszania naszych Usług udostępniamy informacje o Tobie w postaci uniemożliwiającej identyfikację dostawcom usług analitycznych (Google Analytics), którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług i Serwisu. W celach wewnętrznych analiz biznesowych, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników;
 2. odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy, np. organom administracji publicznej, organy nadzorcze, organy ścigania;
 3. innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu, albo przekazanie im danych jest niezbędne do wykonania Usług.

Udostępnianie danych zewnętrznym aplikacjom zdrowotnym: Twoje zgromadzone dane, w szczególności: masa ciała, wzrost, wprowadzone dane o produktach i ich składnikach odżywczych mogą być udostępniane zewnętrznym aplikacjom (np. Apple Zdrowie, Google Fit) w celu synchronizacji danych i możliwości dostępu do tych danych z poziomu aplikacji zewnętrznych. Synchronizacja tych danych jest opcjonalna i nie jest konieczna dla korzystania z Usług. Udostępnienie tych danych aplikacji zewnętrznej wymaga Twojej oddzielnej zgody. Przed udzieleniem zgody zapoznaj się z regulaminami oraz polityką prywatności aplikacji zewnętrznej.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Informujemy, iż nie zamierzamy w ramach świadczenia naszych Usług przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 1. Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Twoje dane osobowe związane z kontem w Aplikacji przechowujemy przez czas jego posiadania przez Ciebie - dla celów realizacji Usług.

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 1. przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. księgowych i podatkowych – przez okres wskazany w tych przepisach jako dopuszczalny) lub
 2. przez okres istnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres nie dłuższy niż przedawnienie tych roszczeń, a w celach archiwizacji – przez okres ustalony w naszych wewnętrznych procedurach archiwizacji danych);
 3. przez okres wskazany w wyrażonej przez Ciebie zgodzie lub do czasu jej odwołania – jeżeli taka zgoda była odbierana.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Bezpieczeństwo przetwarzania

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na naszych odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych, które są regularnie monitorowane tak, by:

 1. chronić dane przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem;
 2. identyfikować możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa Aplikacji i danych, oraz
 3. minimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy.

Pamiętaj jednak, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i zawsze istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie. Dlatego szczególny nacisk należy położyć na to, by każdy Użytkownik w sposób odpowiedni sam również dbał o bezpieczeństwo własnych danych.

 1. Organy Nadzorcze

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


Polityka Cookies

Aplikacja wykorzystuje pliki cookie oraz inne zbliżone rozwiązania (w tym local storage) dalej razem cookies.

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, który m.in. umożliwia prawidłowe działanie określonych funkcji. Używamy również cookies do prowadzenia analityki w zakresie sposobu korzystania z Aplikacji. Dane te pozwalają nam na rozwój i optymalizację Aplikacji. Cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia i przeglądarki Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Aplikację.

Dane zgromadzone za pośrednictwem cookies umieszczonych za pomocą Aplikacji są wykorzystywanie do celów własnych, a także mogą być przekazane do naszego partnera dostarczającego rozwiązanie do analizy danych (Google Analytics). Wykorzystywane przez nas cookies, które są przekazywane do podmiotów trzecich nie mają na celu zbierania informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację Ciebie.

Stosowane przez nas cookies mogą być usuwane automatycznie w momencie zamknięcia Aplikacji lub przeglądarki internetowej przez Użytkownika (tzw. „sesyjne cookies”) lub przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu usprawnienia przyszłych wizyt (tzw. „trwałe cookies”). Trwałe cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu lub po usunięciu ich manualnie przez Ciebie.

Jak uniknąć cookies?

Możesz zablokować wykorzystywanie cookies zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w taki sposób, aby automatycznie odrzucały umieszczanie cookies lub informowały o każdym przypadku, kiedy strona internetowa lub aplikacja żąda zapisania cookies. Możesz również usunąć zapisane wcześniej cookies przy pomocy przeglądarki internetowej lub funkcji zapewnianych przez system operacyjny Twojego urządzenia. Zablokowanie cookies może mieć jednak niekiedy negatywny wpływ na funkcjonowanie Aplikacji.

Większość przeglądarek internetowych i urządzeń umożliwia pewną kontrolę nad stosowaniem cookies poprzez ustawienia. Instrukcje zarządzania cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki lub urządzenia. Na podanych poniżej stronach można uzyskać dodatkowe informacje – opisujące możliwości konfiguracji cookies w przypadku najpopularniejszych przeglądarek: